Про Рогізнянський сільський бюджет на 2017 рік

 

Рогізнянська сільська рада

11  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23»  грудня 2017 року                                               №01-11-07      

 

 

Про Рогізнянський сільський бюджет

на 2017 рік

Рогізнянська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи Рогізнянського сільського бюджету у сумі 426,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  426,1 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Рогізнянського сільського бюджету у сумі 426,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  426,1 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 0,0тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету 0,0тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету  0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,0тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,0тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Рогізнянського сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 426,1 тис. грн. та спеціальному фонду 0,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1,7 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (2110);

- нарахування на заробітну плату (2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  8.0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Рогізнянського сільського бюджету станом на «01» січня 2017року у сумі 0,0 тис. гривень

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Рогізнянської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рогізнянському сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Рогізнянського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

14040000 –акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів         -5,6 тис. грн.

 18010400 –податок на нерухоме майно  -0,1 тис. грн.

 18010500 –земельний податок з юридичних осіб -17,7 тис. грн..

 18010600 – орендна плата з юридичних осіб -99,8 тис. грн.

 18010700 – земельний податок з фізичних осіб -34,6 тис. грн.

 18010900 – орендна плата з фізичних осіб -67,3 тис. грн.

 18050300 – єдиний податок з юридичних осіб -0,8 тис. грн.

 18050400 – єдиний податок з фізичних осіб -4,5 тис. грн.

 18050500 – єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -195,2 тис. грн. 

 22012500 – плата за надання інших адміністративних послуг -0,4 тис. грн.

 22090000 – державне мито -0,1 тис. грн..

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені ст.70 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Рогізнянського сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені 69-1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Рогізнянського сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені ст. 70 Бюджетного кодексу України.

 17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18.   Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2017 року.

  19.   Контроль за виконання рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

Голова Рогізнянської сільської ради        К.В.Верещінська

Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл